ENGLISH  

 
「通告文讯」有声朗读
笑言 560字 2017-05-17 22:21:27
《渥太华,把你的名字写进诗里》(楚楚朗读,中国朗诵联盟)
《匏壶》(楚楚演播)
《父亲的黄河》(笑言朗诵)
《蓝调•非卖品》(楚楚演播)
《加拿大遇见你》(遥远丫丫播讲)
《买面包》(泰华播讲)
《老罗爱女人》(楚楚播讲)
《一个人的黄昏》(笑言朗读) (楚楚朗读)
《卡若琳》(楚楚朗读)
            编辑|已被阅读641次